IX Ogólnopolski e-Zlot Asystentów Rodziny z Konferencją Naukową nt. Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem – rola, zadania, dylematy etyczne asystentów rodziny

24-26 września 2020 r.

Celem IX Zlotu Asystentów Rodziny – zgodnie z kilkuletnią już tradycją – jest prezentacja działań w zakresie wsparcia rodziny z dziećmi.

Ważnym elementem Zlotu jest także wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz urzędnikami w obszarze asysty rodzinnej.

Tegoroczny Zlot odbędzie się drogą elektroniczną. Uczestnictwo nie pociąga za sobą konieczności przyjazdu – można wziąć udział z dowolnego miejsca, gdzie jest dostęp do sieci Internet. Wykładowcy i trenerzy będą mieli możliwość podzielenia się treścią swoich wystąpień w formie przygotowanych i przesłanych na platformę prezentacji oraz abstraktów, a w dniach e-Konferencji będzie możliwość wzięcia udziału w prowadzonych w czasie rzeczywistym webinarach i warsztatach.

Szczegóły znajdują się na stronie: 
https://asystentrodziny.ujd.edu.pl/

IX Ogólnopolski e-Zlot Asystentów Rodziny z Konferencją Naukową nt. Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem – rola, zadania, dylematy etyczne asystentów rodziny Read More »