Zespół

prof. dr hab. Marta Czechowska‑Bieluga

psychoterapeuta, pedagog, pracownik socjalny

Zajmuję się przede wszystkim pracą terapeutyczną indywidualną z osobami w sytuacjach kryzysowych, uwikłanymi w trudne relacje oraz doświadczających stresu, lęków, depresji czy niskiego poczucia własnej wartości. Mam też doświadczenie w realizacji warsztatów profilaktycznych i psychoedukacyjnych.

Jestem absolwentką studiów z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Centrum Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), absolwentką studiów pedagogicznych, a także studiów z zakresu pracy socjalnej (specjalizacja – praca z rodziną) na UMCS.

Doświadczenie zdobywałam w AGAPE, MOPR, CIK a także na licznych kursach specjalistycznych (m.in. Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej; Formy i metody interwencji kryzysowej – praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemu przemocy; Efektywne zarządzanie czasem i automotywacja; Profesjonalista rynku pracy; Kryzys tożsamości – współczesne zjawiska; Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu).

Od 2012 r. pracuję jako nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Jestem autorką ponad siedemdziesięciu książek i artykułów naukowych głównie z zakresu jakości życia osób i rodzin, poczucia zadowolenia z życia, gotowości do zmian życiowych oraz pomocy osobom znajdującym się w kryzysie. Nad wszystkimi wymienionymi kwestiami prowadziłam badania na licznych grupach osób. Konsultowałam wyniki prowadzonych analiz na ponad czterdziestu konferencjach naukowych. Jestem członkiem pięciu Stowarzyszeń, w tym: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii (Sekcja Naukowa Psychoterpaii) oraz Międzynarodowego stowarzyszenia: European Sociological Association  (Sekcja Socjologii Rodziny).

Realizowałam i kierowałam wieloma programami ogólnopolskimi i międzynarodowymi z zakresu edukacji włączającej, jakości życia i podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych kadr pomocowych.

Moje zainteresowania to od zawsze ludzie, ale pasjonują mnie także podróże, zwierzęta i sport.

dr Małgorzata Jedynak

psychoterapeuta, certyfikowany coach ICI, socjolog

Jestem doktorem nauk humanistycznych, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim w WSPA w Lublinie. Oferuję psychoterapię w nurcie psychodynamicznym oraz coaching indywidualny.

Posiadam  wieloletnie doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym na stanowiskach prorektora i dziekana. Jestem współautorką programów studiów podyplomowych w zakresie nauk medycznych i społecznych. Organizatorem licznych konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu: socjologii, psychologii, dietetyki, coachingu. Naukowa specjalizacja w zakresie psychosocjologii i metod rozwoju osobistego, coachingu, (coachingu zdrowia, life coachingu) problematyki niepełnosprawności, socjologii i psychologii zdrowia.

Zainteresowania naukowe: psychiatria, dietetyka, psychoonkologia. Jestem współautorką książek z zakresu nauk społecznych oraz autorką licznych artykułów naukowych i recenzji.

Prowadzę indywidualne sesje coachingowe, autorskie spotkania grupowe, warsztaty wzmacniające dla osób w chorobach onkologicznych w Centrum Hipokratesa Medycyna Integracyjna w Lublinie. Jestem członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Jestem uczestniczką studiów z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Centrum Medycznego Uniwersytetu Jagielońskiego (certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Moją pasją jest motywowanie i wzmacnianie innych na drodze do odkrywania siebie, podwyższania jakości swojego życia, czynię to w duchu optymizmu i w pełnej ufności w siłę i zasoby każdego człowieka. Zaproszenie na psychoterapię indywidualną kieruję do osób, które doświadczają kryzysów emocjonalnych, cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresyjnych, mających problemy w relacjach z innymi, chcących podjąć leczenie polegające na oddziaływaniu na ich stan psychiczny.

W terapii wejrzymy do swojego wnętrza, odkryjemy prawdę o sobie, możemy zmierzyć się z uczuciami, których dotąd unikaliśmy. Zapraszam osoby, które chcą uruchomić swoje zasoby umysłowe, emocjonalne, duchowe sprzyjające zdrowiu, chcą rozpoznać negatywne postawy, przekonania, emocje będące źródłem poważnych chorób.

Inspiracją dla mnie jest drugi człowiek.

Kocham podróże, poznawanie nowych kultur, język włoski.