Dorośli

Pomagamy osobom, które:

  • mierzą się z kryzysem (osobistym, emocjonalnym, zawodowym),
  • doświadczają depresji, stanów lękowych,
  • są zainteresowane własną psychiką i rozwojem,
  • chcą lepiej radzić sobie w kontaktach z innymi,
  • chcą bardziej uwierzyć w siebie, swoje możliwości i własny potencjał,
  • pragną lepiej radzić sobie z napięciem, stresem i silnymi emocjami,
  • pragną być lepszymi rodzicami,
  • potrzebują odnaleźć spokój wewnętrzny,
  • chcą lepiej zrozumieć siebie.

Zapraszamy na:

Psychoterapię krótkoterminową trwającą zazwyczaj kilkanaście sesji. Wspólna praca nasza i pacjenta koncentruje się na konkretnym problemie lub obszarze, sytuacji, których doświadcza on jako trudnych. Możemy osiągać różne pozytywne cele, takie jak rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych, zawodowych.

Psychoterapia długoterminowa ponieważ jej cele są bardziej wszechstronne niż w terapii krótkoterminowej trwa zdecydowanie dłużej. Obejmuje przyjrzenie się problemom (mającym swe źródło najczęściej w dzieciństwie) i ich przepracowanie. Terapia długoterminowa jest możliwością głębszego poznania siebie, własnych potrzeb, pragnień i motywacji.

Coaching indywidualny (life coaching, coaching zdrowia) – polegający na odbywaniu sesji coachingowych, liczba sesji uzależniona jest od potrzeb pacjenta. Inspirujemy do przeprowadzania świadomych  zmian w życiu, odkrywania własnych zasobów i potencjału.